Denkpiste 13 december 2017

Denkpiste2 in Kasteel Cannenburch, een klein verslag.
Op 13 december werd er een aanval gedaan op het dikke pak sneeuw dat dagen daarvoor rijkelijk was gevallen. Het regende behoorlijk. . Dat leverde leuke taferelen op tijdens de wandeling van het parkeerterrein naar het bijgebouw van kasteel Cannenburch in Vaassen. Echt elegant zijn of haar entree maken bleek onmogelijk, het had iets weg van dansexpressie (waar zijn die lessen gebleven?)
Deze ochtend gingen we nader in op voorbeelden waarin er met succes samengewerkt tussen zorg en cultuur. Wat maakte het tot een succes. Als voorbereiding op deze sessie had iedereen zo’n project opgediept. In groepjes van vier vond de uitwisseling plaats. De moderator had voor ieder een andere rol toebedacht: Verteller, Interviewer, Luisteraar en Observator, die plakpapiertjes beschreef met opvallende observaties van de Verteller. De concentratie was optimaal en de sfeer gemoedelijk.
Na een uur bekeken we de resultaten uit de verschillende groepjes. Het gesprek dat daarop volgde spitste zich toe op de succesfactoren van een goede samenwerking tussen zorg en cultuur. Daarbij viel vooral op dat we de ouderen zeer serieus moeten nemen. : Een hartekreet van een van de deelnemers was: “Het gaat mij om de individuele mens met heel zijn geschiedenis en zijn beleving hier en nu. Ik kan dat niet genoeg benadrukken.”
Het was inmiddels 12 uur. Tijd om de sneeuwblubber te trotseren en de lunch in het Koetshuis te nuttigen. Wie had er buikspek of vis of vegetarisch gekozen? Het goede gesprek werd danig gestimuleerd door de opmaak van de gerechten en de deskundige bediening.
Volgende keer pakken we de draad op in Eerbeek op 24 januari.

4-1-2018