Denkpiste 28 februari 2018

Klein verslag van Denkpiste 4 in Huis Scherpenzeel.
De bijeenkomst vond plaats in een Huis Scherpenzeel, halverwege de 19e eeuw ingrijpend verbouwd: een niet al te groot, symmetrisch, witgepleisterd en sierlijk huis, liggend in een park in de Engelse landschapsstijl.
Dit keer was er een muzikale ontvangst: Jacques en Jos zongen de deelnemers toe met een welkomstlied en weldra brulde iedereen mee. Nu kon gestart worden met het thema van deze dag: de realisatie van de dromen van de vorige Denkpiste. Drie groepen kregen 45 minuten de tijd om de droom van betere zorg en cultuur uit te laten komen.

Enthousiast en overtuigend werden de verschillende toekomstbeelden gepresenteerd, kritisch beluisterd en van commentaar voorzien door een groep halfvolle-glas optimisten een groep azijnpissers. Hoe verschillend de oplossingen ook waren, overeind bleven de vorige keer benoemde randvoorwaarden: ouderen moeten centraal staan, veel te vertellen hebben en waarlijk deel uitmaken van een actieve samenleving.

Sluiten deze toekomstbeelden aan bij de werkelijkheid? Sanne van Slooten gaat de komende maand op pad om interviews te houden met ouderen in verschillende woonvormen. Zij vraagt vooral hun mening over onderwerpen die in de Denkpiste naar voren zijn gebracht. Het resultaat zien we de volgende keer!

4-5-2018