Organisatie

Colline maakt theaterproducties. De initiatiefnemers geven kansen aan oudere en jongere acteurs en bieden een podium aan jonge schrijvers en regisseurs. Deze samenwerking tussen starters en experts is het unieke aan Colline. De oudere acteur bijvoorbeeld, die aan verandering toe is, wordt een nieuw perspectief geboden en de jongere schrijver of regisseur krijgen de kans zich te ontplooien. De producties die tot stand komen zijn zeker herkenbaar voor zowel het oudere als het jongere theaterpubliek.

Colline doorbreekt de lijn van een toneelbestel dat voornamelijk is gericht op repertoire voor jongere spelers en geeft oudere spelers, die vaak niet loskomen van een bepaald type karakter, nieuwe mogelijkheden. Dit betekent én ontplooiing én vernieuwing van het theater.

Colline wil in steeds wisselende samenstellingen, oudere acteurs en een jonge schrijver of regisseur, zeer gevarieerde producties maken. Door samen te werken met een nieuwe lichting theatermakers krijgen oudere acteurs bij Colline de kans al werkend hun inzichten, kennis en vaardigheden te verrijken. Daar staat tegenover dat zij hun vakkennis en bekwaamheden kunnen overbrengen aan jongere collega's. Er wordt van ieder een grote, eigen, inbreng verwacht, zodat de producties al werkend met elkaar tot stand komen en er een geheel eigen dynamiek ontstaat.

Colline gaat uit van maximaal vijf producties per jaar. Voor steeds wisselende doelgroepen wordt gespeeld in theaters en minder voor de hand liggende speelruimten als huiskamers, scholen, buurthuizen en festivals in Nederland. De inspiratie voor de producties vindt Colline in bestaand literair materiaal, maar er worden ook opdrachten gegeven voor het schrijven van nieuwe stukken.

Leiding

Jacques Janssen
Artistieke leiding
Jos van Ruyven
Zakelijke leiding

Vrijwilligers

Peter van Dijck Fotografie / Webmaster / Webredactie
Ruby van Gessel Ondersteuning Publiciteit
Nikki Hooijerink Productieleider en Organisatie
Anneke de Ruiter Administratie / Webredactie
Elly van Schoonderwalt Fondsenwerving
Luc Smeets Publiciteit
Cintha de Swart Administratie
Betty Uiterwaal Financiële Administratie

Raad van Bestuur

Elisabeth Tuijnman
Voorzitter
Gert van der Nol
Secretaris
Dirk Vis
Penningmeester
Marga te Lintelo
lid van bestuur

Documenten